BIẾN ĐỔI SỐ ĐẾM SANG CÁC CÁCH

tuan anh

Thành viên thường
BIẾN ĐỔI SỐ ĐẾM SANG CÁC CÁCH


№1 – один, одна, одно

Им.падежодинодноодна
Род.падежодногоодногоодной
Дат.падежодномуодномуодной
Вин.падежОдного

(Danh từ động vật)

Один

(danh từ bất động vật)
одноодну
Твор.падежоднимоднимодной
Пред.падежодномодномодной
[TBODY] [/TBODY]
№2 – два, две

Им.падежДва – мужДве – жен
Род.падеждвухдвух
Дат.падеждвумдвум
Вин.падеждва

Двух
Две

Двух
Твор.падеждвумядвумя
Пред.падеждвухдвух
[TBODY] [/TBODY]


№3


№4

№5

Им.падеж

три

четыре

пять

Род.падеж

трёх

четырёх

пяти

Дат.падеж

трём

четырём

пяти

Вин.падеж

три – трёх

Четыре четырёх

Пять - пяти

Твор.падеж

тремя

четырьмя

пятью

Пред.падеж

трёх

четырёх

пяти
[TBODY] [/TBODY]

- từ số 520, số 30 kết thúc bằng dấu mềm “Ь”có cách biến đổi tương tự số 540 –сорок90 – девяносто100 – сто
сорокадевяностаСта
сорокадевяностаста
сорокдевяностосто
сорокадевяностаста
сорокадевяностаста
[TBODY] [/TBODY]
50 пятьдесят60 шестьдесят70 семьдесят80 восемьдесят
пятидесятишестидесятисемидесятивосьмидесяти
пятидесятишестидесятисемидесятивосьмидесяти
пятьдесятшестьдесятсемьдесятвосемьдесят
пятьюдесятьюшестьюдесятьюсемьюдесятьювосемьюдесятью

восьмьюдесятью
пятидесятишестидесятисемидесятивосьмидесяти
[TBODY] [/TBODY]
 
Chỉnh sửa cuối:

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
Bọn hs, sv Nga còn lúng túng nữa là người nước ngoài. Bọn nó toàn nói: “456 плюс (минус, умножается на, делится на) 78 будет…..” và luôn để ở cách 1 (hehe, dại gì nói равно để phải chuyển sang cách 3!).
 

tuan anh

Thành viên thường
Không hiểu sao tiếng Nga nó lại rườm rà phức tạp như thế ?Trong một câu hầu như từ nào cũng bị biến đổi .Tiếng Anh từ nó cũng biến đổi nhưng mà ít hơn so với tiếng Nga .Có mỗi tiếng Việt mình học dễ chẳng biến đổi gì cả ! Không biết chữ viết có ảnh hưởng gì tới trí thông mình không nhỉ ?
Đấy là mới có 6 cách để bjến đổi. E nhớ cô giáo e nói có tiếng j mà 15 hay mười may cách. Thoải mái mà chia cach luôn :D
 

dangquocbao

Thành viên thường
bạn giải thích m giùm bảng này đk k ". N•1 , N•2 ,N•3, N•4" là j. với cái nào giống đực cái nào giống cái ,mình dất muôns tốt tiếng nga
 

tuan anh

Thành viên thường
bạn giải thích m giùm bảng này đk k ". N•1 , N•2 ,N•3, N•4" là j. với cái nào giống đực cái nào giống cái ,mình dất muôns tốt tiếng nga
no1 no2 no3 .. là ,mình đánh dấu các mục thôi, ko có j,
số 1: один là đực, одна cái,одно giong trung
số 2: два đực, две cái
còn mấy cái им.падеж, ..... là cách 1, 2 ,3 ,4 ,5, 6. ng việt thì đánh số còn ng nga thì gọi tên
 
Top