Ngành học 01.03.04 Toán ứng dụng - Прикладная математика

Lê Huỳnh Đức

Quản lý cấp 1
Thành viên BQT
Модератор


Прикладная математика - Toán ứng dụng
Mã ngành 01.03.04 Hệ Cử nhân

Nghề nghiệp tương lai

kĩ thuật viên phát triển di động
Kỹ sư toán học
Kỹ sư phần mềm
nhà toán học
giáo viên toán học

Những môn học chính

cơ sở dữ liệu
An toàn lao động
đồ họa máy tính
mô hình toán học
hệ điều hành và mạng máy tính
Lập trình máy tính
Phần mềm và phần cứng của máy tính
lý thuyết đồ thị và logic toán học
lý thuyết điều khiển
phương pháp số học

Được dạy điều gì?

• Sử dụng các công cụ phần mềm hiện đại và làm chủ công nghệ hiện đại
• Sử dụng các gói phần mềm tiêu chuẩn để giải quyết vấn đề thực tiễn trên máy tính
• Phần mềm Debug ( sửa lỗi ) và ứng dụng thử nghiệm
• Cấu hình, kiểm tra, và thực hiện các thiết bị máy tính và phần mềm
• Thực hiện và kiểm tra các phương pháp toán học và các mô hình của các đối tượng, hệ thống, quy trình và công nghệ cho các tính toán, phân tích và giải pháp về khoa học, kỹ thuật, y tế, giáo dục và các lĩnh vực khác
• Tiến hành các dạng tính toán điều hành và quản lý
• Tổ chức công việc thiết bị kỹ thuật
• Tổ chức các hoạt động của các nhóm nhỏ những người dùng
• Xác định tính khả thi và kinh tế của các giải pháp kỹ thuật và tổ chức
• Đảm bảo việc bảo vệ người lao động và cộng đồng khỏi những hậu quả có thể xảy ra tai nạn, thảm họa, thiên tai
• Áp dụng các kỹ năng quản lý và tri thức công nghệ thông tin
• tìm hiểu Một cách độc lập các lĩnh vực mới của khoa học cơ bản
[TBODY] [/TBODY]
 
Top