Ngành học 01.03.02 Toán ứng dụng và Tin học - Прикладная математика и информатика

Lê Huỳnh Đức

Quản lý cấp 1
Thành viên BQT
Модератор
Прикладная математика и информатика - Toán ứng dụng và Tin học
Mã ngành: 01.03.02 Hệ Cử nhân

Nghề nghiệp tương lai

Chuyên viên phân tích dữ liệu máy tính
nhà toán học
Kĩ thuật viên cơ sở dữ liệu
nhà phát triển chương trình máy tính
Quản trị hệ thống
Hệ thống Quản lý
Hệ thống Lập trình viên
Chuyên gia mạng máy tính

Những môn học chính

Đại số và hình học
Kiến trúc máy tính
Cơ sở dữ liệu
Toán rời rạc
phương trình vi phân
Phương pháp tối ưu hóa
Thống kê lý thuyết xác suất và toán học
Phương pháp số học
Ngôn ngữ lập trình và kỹ thuật
Operating Systems

Được dạy điều gì?

• Nghiên cứu mô hình toán học và mô hình mô phỏng thông tin về đề tài này thực hiện các hoạt động phát triển nghiên cứu và ứng dụng
• Tìm hiểu các hệ thống tự động và xử lý thông tin, công cụ quản lý và phương pháp quản lý an ninh mạng máy tính
• Hình thành và phát triển phần mềm của các thành phần quang học hoặc lượng tử cho một thế hệ mới của máy tính
• Phát triển phần mềm và công cụ hỗ trợ của mạng máy tính, hệ thống tự động, hệ thống máy tính, dịch vụ, hệ điều hành và phân phối cơ sở dữ liệu
• Thành thạo ngôn ngữ lập trình
• Áp dụng trong thực tế các ứng dụng trong vật lý, hóa học, sinh học, kinh tế, y học, sinh thái
• Nghiên cứu và phát triển hệ thống xử lý kỹ thuật số hình ảnh, đồ họa máy tính, đa phương tiện, và computer-design
• Nghiên cứu hệ thống thông tin bằng phương pháp dự báo toán học và hệ thống phân tích
• Áp dụng các siêu máy tính trong các nghiên cứu hiện đại
• Tham gia vào các hội thảo khoa học và chuyên đề, hội nghị chuyên đề
• Chuẩn bị các ấn phẩm khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực toán học ứng dụng và khoa học máy tính
• Xây dựng và thực hiện quy trình quản lý chất lượng hoạt động công nghiệp gắn liền với việc tạo và sử dụng hệ thống thông tin
• Phát triển các phương pháp để theo dõi và đánh giá chất lượng của việc tạo ra và sử dụng các quá trình hệ thống thông tin
• Cải thiện phổ cập công nghệ TT
• phát triển sự sáng tạo trong lĩnh vực khoa học máy tính cho trẻ em
• dạy toán học và khoa học máy tính
[TBODY] [/TBODY]
 
Top