Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Bài dịch Sách giáo khoa lịch sử Nga

    Dự án vẫn đang trong quá trình thực hiện, hiện đã được khoảng 1/3 khối lượng công việc Cuốn sách này được biên soạn năm 1999, tức sau khi Liên Xô sụp đổ, cập nhật tới năm 2000, gồm 16000 từ do 1 trường đại học ở Nga biên soạn cho sinh viên, vì thế không tránh khỏi có những phần nó “tự sướng” về...
Top