Kết quả tìm kiếm

  1. hahtt

    Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Đã trả lời Cơ hội xin học bổng bán phần thạc sĩ Kinh tế cho người đã đi làm???

    Mình đã ra trường và đi làm. Bằng tốt nghiệp thì chỉ ở mức khá tuy nhiên cũng là trường top ở VN. Tóm lại không có gì nổi trội. Mình có nhu cầu học thạc sĩ kinh tế và tìm hiểu thì thấy trang https://hocbongnga.com/bai-viet/du-hoc-nga/ có hỗ trợ xin học bổng bán phần (60-80%). Mọi người có biết...
Top