Kết quả tìm kiếm

 1. G

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Đã trả lời Trình Độ A1

  Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Мой родной язык русский. Я - преподаватель. Вы можете связаться со мной по скайпу. My Skype is lana.07. and my teacher's profile is www.italki.com/teacher/3461559 Буду рада вам помочь :)
 2. G

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Đã trả lời từ vựng chuyên ngành dầu khí

  Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Мой родной язык русский. Я - преподаватель. Вы можете связаться со мной по скайпу. My Skype is lana.07. and my teacher's profile is www.italki.com/teacher/3461559 Буду рада вам помочь :)
 3. G

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Мне Бы В Небо - Витас И Ксенона

  Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Мой родной язык русский. Я - преподаватель. Вы можете связаться со мной по скайпу. My Skype is lana.07. and my teacher's profile is www.italki.com/teacher/3461559 Буду рада вам помочь :)
 4. G

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Đã trả lời Tìm sách học ngữ pháp tiếng Nga?

  Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Мой родной язык русский. Я - преподаватель. Вы можете связаться со мной по скайпу. My Skype is lana.07. and my teacher's profile is www.italki.com/teacher/3461559 Буду рада вам помочь :)
 5. G

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Phân biệt учить- научить- выучить ????

  Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Мой родной язык русский. Я - преподаватель. Вы можете связаться со мной по скайпу. My Skype is lana.07. And my teacher's profile is уitalу
 6. G

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Đã trả lời du học Nga ngành Khách sạn

  Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Мой родной язык русский. Я - преподаватель. Вы можете связаться со мной по скайпу. My Skype is lana.07. and my teacher's profile is www.italki.com/teacher/3461559 Буду рада вам помочь :)
 7. G

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người  giúp học tiếng Nga để theo chuyên ngành kỹ thuật

  Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Мой родной язык русский. Я - преподаватель. Вы можете связаться со мной по скайпу. My Skype is lana.07. and my teacher's profile is www.italki.com/teacher/3461559 Буду рада вам помочь :)
Top