Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Hỏi Bài tập ngữ pháp

    " Студенты хотят стать прекрасными специалистами. Они должны хорошо знать русский язык. Cho mình hỏi nối câu trên bằng "который" như nào ạ?
Top