Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Đã trả lời Đại học tổng hợp quốc gia Tula TSU

    Có anh, chị, bạn nào học ở Tula không? Cho mình làm quen với ạ!!!!! :70.jpg::40.jpg::40.jpg::40.jpg::40.jpg::40.jpg::40.jpg::40.jpg:
  2. L

    Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người  Học bổng hiệp định LBN

    Có bạn nào đăng kí học Y dạng học bổng hiệp định LBN mà giờ vẫn chưa có giấy mời vía và quyết định không ạ? Có người có rồi, có người chưa. Mình thì chưa có gì cả! Bạn nào đăng kí học y làm quen luôn ạ! Xin cảm ơn!
Top