Kết quả tìm kiếm

  1. Nguyễn Thị Hoàn

    Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Bài viết Моя учёба

    Mng chỉ ra lỗi sai và chỉnh sửa cho mình với ạ :56.jpg: Mình có vài thắc mắc, kbit mình viết đúng k 1. Đoạn 3 " В один день " nv đúng chưa ạ :41.jpg: 2. " Я очень нравится учиться в этом институте." trong câu này ĐT học có cần chia k ạ Bài viết của mình chắc sẽ còn nhiều lỗi mong mng chỉ giúp...
  2. Nguyễn Thị Hoàn

    Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Bài viết о себе

    mọi người sửa giúp mình với ạ :) спасибо :) Меня зовут Хоан. Я студентка. Мне инсполнится девятнадцать лет. Вьетнамский язкк - мой родной язык. Я приехала из провинции Бакзянга. Вот мой родной город. Но теперь я живу в столице Ханое , потому что я учусь...
Top