Kết quả tìm kiếm

  1. Thủ quỹ

    Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Thông tin Thu / Chi tài khoản quỹ cộng đồng

    Thông tin tài khoản quỹ cộng đồng: * Tại Hà Nội: Số tài khoản VND 711A-0892-2272, Chủ tài khoản: Nguyễn Duy Trung (NGUYEN DUY TRUNG), tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội. * Tại Liên bang Nga: Số tài khoản USD 40817840710541002026, Chủ tài khoản: Trịnh Quốc Vinh (TRINH QUOC...
  2. Thủ quỹ

    Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Thông tin Nguyên tắc quản lý quỹ và Tài khoản TiengNga.net

    Với nhiệm vụ được BQT phân công làm thủ quỹ của cộng đồng Tiengnga.net, Datnuocnga.com và Phimnga.net (cộng đồng), tôi xin trình bày nguyên tắc quản lý quỹ của cộng đồng như sau: 1. Tất cả thành viên của cộng đồng được nêu trên đều có quyền đóng góp nhóm xây dựng và phát triển cộng đồng với số...
Top