Resources by vinhtq

Тесты, тесты, тесты... II сертификационный уровень vinhtq
  • Featured
Sách luyện thi tiếng Nga trình độ II kỹ năng đọc hiểu và ngữ pháp
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
70
Updated
Приглашение в Россию Часть 1 Учебник + CD vinhtq
  • Featured
Sách học tiếng Nga vỡ lòng, có kèm audio, minh họa, bài hát và văn hóa cuối mỗi bài học
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
76
Updated
Приглашение в Россию Часть 2 Учебник + CD vinhtq
Sách học tiếng Nga trung cấp (Базовый курс русского языка), có kèm audio, bài tập trắc nghiệm, ...
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
45
Updated
Окно в Россию. Часть 1. Учебник (+ CD) vinhtq
  • Featured
Sách học tiếng Nga nâng cao trình độ B2, C1 "Cửa sổ nhìn ra nước Nga" Phần 1 - 192 trang
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
129
Updated
Tục Ngữ Nga Và Tục Ngữ Tương Đương Trong Tiếng Việt vinhtq
Tục Ngữ Nga Và Các Đơn Vị Tương Đương Trong Tiếng Việt - Nguyễn Tùng Cương, 260 Trang
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
393
Updated
Sách Ngữ Pháp Tiếng Nga - Vũ Đình Vị - P3 Phụ lục vinhtq
Ngữ Pháp Tiếng Nga- Vũ Đình Vị, Phần 3: Phụ lục, bảng từ, đáp án, 55 Trang
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
955
Updated
Sách Ngữ Pháp Tiếng Nga - Vũ Đình Vị - P2 Cú pháp vinhtq
Ngữ Pháp Tiếng Nga- Vũ Đình Vị, Phần 2: Cú pháp, 111 Trang
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
1,137
Updated
Sách Ngữ Pháp Tiếng Nga - Vũ Đình Vị - P1 Từ pháp vinhtq
  • Featured
Ngữ Pháp Tiếng Nga- Vũ Đình Vị, Phần 1: Từ pháp, 241 Trang
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
1,574
Updated
Грамматика русского языка в иллюстрациях vinhtq
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
698
Updated
Имена России vinhtq
Sách đọc hiểu kèm bài tập "Những người con của nước Nga"
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
47
Updated
Учебник-хрестоматия "Твоя Россия" vinhtq
Sách giáo khoa lịch sử Nga cho học sinh tiểu học, ngắn gọn, dễ hiểu kèm tranh minh họa
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
19
Updated
Основы безопасности жизнедеятельности. 1-4 классы vinhtq
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
18
Updated
Từ điển ABBYY Lingvo chia cách tiếng Nga vinhtq
  • Featured
Từ điển Nga-Anh cho Android kèm chia cách, chia thì ABBYY Lingvo Dictionaries
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
65
Updated
Дорога в Россию 3 часть 2 + Аудио - Первый уровень vinhtq
  • Featured
Đường tới nước Nga 3 tập 2 kèm audio - Sách học tiếng Nga trình độ Một
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
177
Updated
Top