обсуждаем глобальные проблемы повторяем русскую грамматику

обсуждаем глобальные проблемы повторяем русскую грамматику 2015-02-06

No permission to download
Số trang
274
Sách gồm các bài học nói về các vấn đề đang được thế giới quan tâm như: sự gia tăng dân số ở các thành phố lớn, vấn đề giáo dục ...
Mỗi bài học bao gồm bài đọc, giải thích các từ vựng khó trong bài. Bên cạnh đó là phần ôn lại ngữ pháp.
Tác giả
tieng nga
Downloads
62
Đọc
1,298
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from tieng nga

Top