vinhtq

  1. Y

    Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Hỏi mọi người ơi cho em hỏi ai có link sách toán , địa lý , khoa học xã hội không ạ " nói chung là tất cả các môn xã hội "

    mọi người ơi cho em hỏi ai có link sách toán , địa lý , khoa học xã hội không ạ " nói chung là tất cả các môn xã hội "
  2. C

    Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Đã trả lời bài tập chia xác định dạng động từ trong tiếng Nga

    Mọi người ai có quyển sách bài tập hoặc phần mềm nào giúp xác định dạng động từ trong tiếng NGa tốt ko ạ ? Cảm ơn mọi người nhiều .
Top