tutaev

  1. vinhtq

    Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Địa lý Tutaev - "Viên ngọc trai trên dòng Volga"

    Volga vĩ đại từ tốn đưa dòng nước của mình chảy từ Bắc xuống Nam, xuyên qua phần lãnh thổ châu Âu của Nga. Trên bờ sông Volga toạ lạc không ít các thành phố cổ của Nga, nổi tiếng với những di tích kiến trúc độc đáo. Một trong số những kiến trúc này là Tutaev, vốn được gọi là "viên ngọc...
Top