простите

  1. Anh Anh

    Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người  Lời xin lỗi trong tiếng Nga

    Cùng với "cảm ơn", lời "xin lỗi" là một trong những câu nói mà người học ngoại ngữ được tiếp xúc đầu tiên. Có khá nhiều cách để biểu đạt lời xin lỗi trong tiếng Nga. Sau đây là một số cách người ta thường dùng mà mình nghĩ là khá thông dụng: Изини(те) - Đây là cách xin lỗi thường gặp nhất, dùng...
Top