ничего

  1. Anh Anh

    Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Bài học Ничего страшного

    Ничего - Không sao, không có gì. Ничего страшного - Không có gì đáng sợ. Ничего hoặc Ничего страшного là cách thường dùng để đáp lại những lời xin lỗi thường dùng nhất. Ngoài ra còn có thể nói: Не стоит, Ну что вы, Да что вы, Это пустяки, Какие пустяки, Это мелочь, Какая мелочь.... Ví dụ...
Top