ngữ điệu trong tiếng nga

  1. tieng nga

    Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Sưu tầm Bài 2: ngữ điệu của IK-1(Интонация ИК-1)

    Chúng ta tiếp tục các bạn nhé, giờ mới hiểu rõ là việc biết trọng âm từ nó quan trọng như thế nào Упражнение 17.1 Слушайте, читайте с резким понижением тона на ИЦ- Cтало поздно. Было холодно. Кто-то что-то сказал. Но это было глупо. Стало грустно. Ромка громко заплакал. И Павка заплакал...
  2. tieng nga

    Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Sưu tầm Bài 1: Ngữ điệu và các IK trong tiếng nga

    Ngữ điệu và các IK trong tiếng nga -những điều mình nghĩ là nên biết qua một xíu, có thể sẽ giúp các bạn nói tiếng nga hay hơn. Mình cũng đang luyện mỗi ngày và có niềm tin là sẽ tiến bộ trong thời gian không xa.Bây giờ thì cùng mình tìm hiểu nhé. Cái này mình sưu tập ở web http://is.muni.cz và...
Top