infographic

 1. vinhtq

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Vũ khí Tàu ngầm “Hải Phòng” của Việt Nam

  Nga đã bàn giao cho Việt Nam chiếc thứ ba trong số sáu chiếc tàu ngầm diesel-điện của đề án 636.1 "Varshavyanka" (theo phân loại của NATO là «Kilo») mà Hà Nội đặt hàng. Bổ sung vào thành phần Hải quân Việt Nam, tàu ngầm này nhận tên gọi là “Hải Phòng”. Hai chiếc tàu ngầm đầu được đặt tên là "Hà...
 2. vinhtq

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Vũ khí Infographic - Trực thăng săn đêm Mi-28N-

 3. vinhtq

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Vũ khí Infographic - Tổ hợp tên lửa cao xạ S-300

 4. vinhtq

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Vũ khí Infographic - Máy bay trực thăng Mi-8

 5. vinhtq

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Vũ khí Infographic - Máy bay tiêm kích MiG - 31

Top