giao tiep tieng nga

  1. socola1594

    Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Sưu tầm 50 cụm từ tiếng Nga giao tiếp thông dụng

    Топ-50 английско-русских фраз для общения 1. Can you help me? - Не могли бы вы мне помочь? 2. I'm looking for... - Я ищу... 3. How much is this? - Сколько это стоит? 4. Sorry - Извините 5. Please speak more slowly. - Говорите, пожалуйста, медленнее. 6.I don't understand. - Не понимаю 7. Could...
  2. xuan thanh

    Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người  Các câu lệnh trên Metro

    bạn nào có thể cho minh biết các câu mà trên метро ở Москва mơi khi tàu dừng, cửa đóng và mở, loa ở trên tàu họ nói gì? mình cảm ơn
Top