du học nga 2015

  1. Tran Thanh 74

    Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Du học Vietsovpetro tuyển sinh năm học 2015-2016

    Tuyển chọn sinh viên đi đào tạo đại học ở nước ngoài bằng kinh phí của LD Việt-Nga Vietsovpetro năm học 2015-2016 Cập nhật: 6/2/2015 Tải về Biểu mẫu tại đây.
  2. vinhtq

    Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Du học Tất cả về học bổng hiệp định Nga năm học 2014-2015

    Thông báo tuyển sinh đi học sau Đại học tại Liên Bang Nga năm 2015 Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học sau đại học tại...
Top