Tran Vu Tuan's latest activity

  • Tran Vu Tuan
    Tran Vu Tuan đã đăng chủ đề mới.
    Cổng thông tin du học chính thức của Bộ giáo dục Nga đã mở trang thông tin bằng tiếng Việt, hướng dẫn cách thức đăng ký, nộp đơn và nhập...
  • Tran Vu Tuan
    Tran Vu Tuan đã đăng chủ đề mới.
    1. Theo quy định luật của di trú, người nước ngoài cần nhập cảnh trước khi hết hạn visa tối thiếu 45 ngày, tốt nhất nên trước 60 ngày...
Top