Thủ quỹ

Thủ quỹ TiengNga.net

Chữ ký

Thủ quỹ cộng đồng TiengNga.net/Datnuocnga.com/PhimNga.net :61.jpg:
:63.jpg:Thông tin tài khoản quỹ cộng đồngNguyên tắc quản lý quỹ.
:63.jpg:Thu / Chi tài khoản quỹ cộng đồng
Các thành viên có quyền đóng góp, nhưng không có trách nhiệm phải đóng góp cho cộng đồng.:) Cộng đồng đã, đang và sẽ KHÔNG thu phí thành viên dưới mọi hình thức.:67.jpg:
* Xin cảm ơn các thành viên đã đóng góp cho quỹ và hi vọng quỹ cộng đồng ta ngày càng phát triển.:57.jpg::57.jpg:

Các danh hiệu

 1. 1

  Ai đó thích bài viết của bạn

  1 điểm cho bài viết được thích đầu tiên của bạn.
 2. 5

  100 bài viết!

  5 điểm thành tích xứng đáng dành tặng cho 100 bài viết của bạn trên diễn đàn. Chúc mừng bạn :)
 3. 3

  30 bài viết !

  3 điểm thành tích dành tặng 30 bài đầu tiên của bạn trên diễn đàn.
 4. 1

  Bài viết đầu tiên

  1 điểm cho bài viết đầu tiên của bạn !
Top