Recent Content by thanduyvp

  1. T

    Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người từ điển Việt Nga Goldendict

    phần mềm từ điển goldendict (bản quyền) của mình bị lỗi không dịch được, bạn nào biết xử lý hướng dẫn mình với hoặc có phần mềm từ điển nào tương tự thì giới thiệu cho mình. mình mới học tiếng nga
Top