Recent Content by thachvn79

  1. T

    Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người  Mọi người ơi! Giúp em dịch câu này với ạ

    FROZEN OILFISH FILLET, SKIN-ON -> Dịch sang tiếng Nga giúp em với ạ! google dịch thành: ЗАМОРОЖЕННОЕ МАСЛО ФИЛЕ, КОЖА-НА . Cám ơn mọi người rất nhiều ạ.
Top