Điểm thưởng dành cho Status tiếng Nga

 1. 5

  100 bài viết!

  5 điểm thành tích xứng đáng dành tặng cho 100 bài viết của bạn trên diễn đàn. Chúc mừng bạn :)
 2. 10

  100 đánh giá tốt về bài của bạn

  Chúc mừng bạn đã nhận 10 điểm thành tích cho 100 đánh giá tốt về bài của bạn!
 3. 3

  30 bài viết !

  3 điểm thành tích dành tặng 30 bài đầu tiên của bạn trên diễn đàn.
 4. 10

  Bài viết chất lượng

  Bạn đã nhận được 30 lượt thích, chúng tôi trân trọng trao tăng bạn 10 điểm thành tích cho việc này :)
 5. 1

  Ai đó thích bài viết của bạn

  1 điểm cho bài viết được thích đầu tiên của bạn.
 6. 1

  Bài viết đầu tiên

  1 điểm cho bài viết đầu tiên của bạn !
Top