Điểm thưởng dành cho Hồng Nhung

 1. 75

  Cống hiến vì tiếng Nga #2

  Một cống hiến quên mình, bạn đã nhận được 1500 lượt thích và 75 điểm thành tích xứng đáng dành cho bạn :)
 2. 35

  1000 bài viết!

  35 điểm thành tích xứng đáng dành tặng cho 1000 bài viết của bạn trên diễn đàn. Chúc mừng bạn :)
 3. 45

  1000 đánh giá tốt về bài của bạn

  Chúc mừng bạn đã nhận 45 điểm thành tích cho 1000 đánh giá tốt về bài của bạn!
 4. 30

  300 đánh giá tốt về bài của bạn

  Chúc mừng bạn đã nhận 30 điểm thành tích cho 300 đánh giá tốt về bài của bạn
 5. 10

  100 đánh giá tốt về bài của bạn

  Chúc mừng bạn đã nhận 10 điểm thành tích cho 100 đánh giá tốt về bài của bạn!
 6. 20

  500 bài viết!

  20 điểm thành tích xứng đáng dành tặng cho 500 bài viết của bạn trên diễn đàn. Chúc mừng bạn :)
 7. 10

  200 bài viết !

  10 điểm thành tích xứng đáng dành tặng cho 200 bài viết của bạn trên diễn đàn. Chúc mừng bạn :)
 8. 50

  Cống hiến vì tiếng Nga

  Một cống hiến quên mình, bạn đã nhận được 1000 lượt thích và 50 điểm thành tích xứng đáng dành cho bạn :)
 9. 40

  Tiếng Nga trong tôi!

  Chúc mừng bạn chạm mốc 750 lượt thích, cộng đồng hân hạnh trao tạng bạn 40 điểm thành tích.
 10. 30

  Tôi yêu tiếng Nga!

  Bài viết bạn đạt được 500 lượt thích, 30 điểm thành tích sẽ dành tặng cho bạn. Chúc bạn vui vẻ :)
 11. 20

  Bài viết xuất sắc

  Bạn đã nhận được 250 lượt thích, và 20 điểm thành tích xứng đáng dành tặng bạn :)
 12. 5

  100 bài viết!

  5 điểm thành tích xứng đáng dành tặng cho 100 bài viết của bạn trên diễn đàn. Chúc mừng bạn :)
 13. 15

  Đóng góp tích cực!

  Bài viết của bạn đã thu hút được 100 lượt thích, chúng tôi hân hạnh tặng bạn 15 điểm thành tích. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ tại diễn đàn.
 14. 3

  30 bài viết !

  3 điểm thành tích dành tặng 30 bài đầu tiên của bạn trên diễn đàn.
 15. 10

  Bài viết chất lượng

  Bạn đã nhận được 30 lượt thích, chúng tôi trân trọng trao tăng bạn 10 điểm thành tích cho việc này :)
 16. 1

  Ai đó thích bài viết của bạn

  1 điểm cho bài viết được thích đầu tiên của bạn.
 17. 1

  Bài viết đầu tiên

  1 điểm cho bài viết đầu tiên của bạn !
Top