Vlog số 5 : Đi chợ sadovod mua thực phẩm.Mua đồ ở Puma. Ốm rồi đi mua thuốc ở hiệu thuốc .

No comments have been found at this time

Details

31 Tháng ba 2017 lúc 18:46
Đăng bởi russiavietnamTV
Vlog số 5: Đi chợ sadovod mua thực phẩm.Mua đồ ở Puma. Ốm rồi đi mua thuốc ở hiệu thuốc .

[Cuộc Sống Nước Nga]

Facebook của tôi :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.facebook.com/bocongmoscow
-----------------------------------------------------------------------------------------

fan page Russia- Việt nam _TV :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.facebook.com/russiavietnam888/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
0     0     1,563
Top