(Vietsub) Это любовь - Đây chính là tình yêu

No comments have been found at this time

Details

24 Tháng mười 2014 lúc 20:43
Chúng ta nói với nhau những điều mà người khác không thể nào hiểu nổi. Và nếu thiếu nhau, chúng ta chẳng thể nào sống được. Đó chính là tình yêu
0     2     2,764
Top