Tôi hỏi cây tần bì người yêu tôi nơi nao - Я спросил у ясеня...

No comments have been found at this time

Details

19 Tháng tư 2015 lúc 19:50
Đăng bởi vinhtq
Я спросил у ясеня где моя любимая
Ясень не ответил мне качая головой
Я спросил у тополя где моя любимая
Тополь забросал меня осеннею листвой

Tôi hỏi cây tần bì người yêu tôi nơi nao
Tần bì không hề nói, khẽ lắc lư mái đầu
Tôi lại hỏi cây dương, người yêu tôi đâu rồi
Dương vội quăng bỏ tôi như chiếc lá thu vàng.

Я спросил у осени где моя любимая
Осень мне ответила проливным дождём
У дождя я спрашивал где моя любимая
Долго дождик слезы лил за моим окном

Tôi đến hỏi mùa thu, người yêu tôi nơi đâu
Thu trả lời bằng cách trút nước mưa lên đầu
Tôi bèn hỏi mưa ơi, ở đâu người yêu dấu
Mưa bèn trút nước mắt rất lâu ở ngoài hiên.

Я спросил у месяца где моя любимая
Месяц скрылся в облаке не ответил мне
Я спросил у облака где моя любимая
Облако растаяло в небесной синеве

Tôi hỏi mặt trăng ơi, ở đâu người tôi yêu
Trăng vội vàng tránh mặt mà đâu biết trả lời
Tôi bèn hỏi mây ơi, ở đâu người yêu dấu
Mây kia vội tan chảy vào bầu trời xanh trong.

Друг ты мой единственный где моя любимая
Ты скажи где скрылася знаешь где она
Друг ответил преданный друг ответил искренний
Была тебе любимая была тебе любимая
Была тебе любимая а стала мне жена

Hỡi anh bạn duy nhất người yêu tôi nơi nao
Hãy nói cho tôi biết nàng lẩn khuất chốn nào
Bạn trả lời thành thật, bạn trả lời chân thành
Ngày xưa nàng đã từng là người yêu của bạn
Còn giờ đây nàng đã trở thành vợ của tôi

Я спросил у ясеня я спросил у тополя
Я спросил у осени...

Tôi hỏi cây tần bì, tôi hỏi cây dương
Tôi hỏi mùa thu…
0     1     1,736
Top