Thư mừng kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Nga

No comments have been found at this time

Details

30 Tháng một 2015 lúc 20:39
Đăng bởi vinhtq
Thư mừng:

Kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên Xô (nay là Liên bang Nga) (30/1/1950 - 30/1/2015).

Исполняется 65 лет с момента установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Советским Союзом (ныне – Российская Федерация) (30/1/1950 - 30/1/2015).

Россия и Вьетнам – отношения друзей и партнеров!
0     0     1,605
Top