Học tiếng Nga qua bài hát "Снег"

Details

22 Tháng mười một 2017 lúc 03:04
Video Editor : Sole Music
....................................................................
Me on Facebook : https://www.facebook.com/vietc1thpthl...
Me on Pinterest: https://ru.pinterest.com/victorandmar...
Me on Soundcound:
https://ru.pinterest.com/victorandmar...
....................................................................
....................................................................
Русский
Почему так жесток снег, оставляет твои следы
И по кругу зачем бег и бежишь от меня ты
Не даёт до утра спать, снег растаявший - он вода
Ты одно лишь должна знать - я люблю тебя навсегда

Не даёт до утра спать, снег растаявший - он вода
Ты одно лишь должна знать - я люблю тебя навсегда

Почему голоса звёзд в полумраке едва слышны
Ветер слёзы дождя принёс, только слёзы мне не нужны
Разучилась смотреть вдаль, разучилась считать до ста
Разучилась любить февраль, - он забрал тебя навсегда

Разучилась смотреть вдаль, разучилась считать до ста
Разучилась любить февраль, - он забрал тебя навсегда


Расстаются, когда ложь, засыпают, когда тьма
И по телу, когда дрожь - разрешают сводить с ума
Если хочешь идти - иди, если хочешь забыть - забудь

Если хочешь идти - иди, если хочешь забыть - забудь
Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть

Если хочешь идти - иди, если хочешь забыть - забудь
Только знай, что в конце пути никогда уже не вернуть

Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть
....................................................................
Вьетнамский

Vì sao Tuyết lại tàn nhẫn đến thế, để lại đây dấu chân của em?
Và cớ sao Tuyết thì lại chạy vòng quanh, còn em thì lại chạy xa tôi?
Anh còn chưa ngủ tròn giấc đến sáng, mà Tuyết đã tan thành nước rồi
Chỉ một điều duy nhất em phải biết rằng, anh mãi mãi yêu em.

Anh còn chưa ngủ tròn giấc đến sáng, mà Tuyết đã tan thành nước rồi
Chỉ một điều duy nhất em phải biết rằng, anh mãi mãi yêu em.
Tại sao giọng nói của những vì sao lúc mờ tối lại yên ả đến thế?
Cơn gió đã mang đến đây những giọt nước mắt của mưa, nhưng em không cần đến những giọt nước mắt.
Em không còn nhìn xa xăm nữa, em cũng không còn đếm đến một trăm.
Em không còn yêu tháng hai nữa. Bởi nó đã mang anh đi xa em mãi mãi.
Em không còn nhìn xa xăm nữa, em cũng không còn đếm đến một trăm.
Em không còn yêu tháng hai nữa. Bởi nó đã mang anh đi xa em mãi mãi.

Chúng ta chia tay nhau chỉ vì một lời nói dối, chúng ta ngủ say khi bóng tối ập đến.
Và khắp thân thể như đang run rẩy, chúng ta đánh mất cả lý trí rồi.
Nếu em muốn đi, hãy cứ đi đi. Nếu anh muốn quên, hãy cứ quên đi.
Chỉ cần em hãy biết rằng, ở phía cuối con đường, sẽ không ai có thể mang mọi thứ quay trở lại.

Nếu em muốn đi, hãy cứ đi đi. Nếu anh muốn quên, hãy cứ quên đi.
Chỉ cần em hãy biết rằng, ở phía cuối con đường, sẽ không ai có thể mang mọi thứ quay trở lại.
Nếu em muốn đi, hãy cứ đi đi. Nếu anh muốn quên, hãy cứ quên đi.
Chỉ cần em hãy biết rằng, ở phía cuối con đường, sẽ không bao giờ có thể mang mọi thứ quay trở lại.
Chỉ cần em hãy biết rằng, ở phía cuối con đường, sẽ không ai có thể mang mọi thứ quay trở lại.
....................................................................
Английский

Why is snow so cruel, leaving the traces from you?
And why do we run in circles? Why are you running away from me?
The melting snow turning to water wouldn’t let me sleep till the morning.
There is one thing you must know. I love you forever.

The melting snow turning to water wouldn’t let me sleep till the morning.
There is one thing you must know. I love you forever.

Why are the voices of the stars so quite at dusk?
The wind brought the tears of the rain, but I don’t need any tears.
I’ve unlearnt to stare in the distance. I’ve unlearnt to count to a hundred.
I’ve unlearnt to love February. It took you away from me forever.

I’ve unlearnt to stare in the distance. I’ve unlearnt to count to a hundred.
I’ve unlearnt to love February. It took you away from me forever.

We separate if there’s a lie. We sleep when it is dark.
And when the body trembles with excitement, it’s ok to act crazy.
If you want to go away, just go. If you want to forget, forget.
Only know that at the end of the road you cannot bring back anything anymore.

If you want to go away, just go. If you want to forget, forget.
Only know that at the end of the road you cannot bring back anyone anymore.

If you want to go away, just go. If you want to forget, forget.
Only know that at the end of the road you can never bring back anything anymore.

Only know that at the end of the road you cannot bring back anyone anymore.
2     1     3,906
Top