Học tiếng Nga qua bài hát - Я спросил у ясеня

No comments have been found at this time

Details

11 Tháng mười một 2017 lúc 15:59
Автор текста (слов):
Киршон В.
Композитор (музыка):
Таривердиев М.
....................................................................
Video Editor : Sole Music
....................................................................
Me on Facebook : https://www.facebook.com/vietc1thpthl...
Me on Pinterest: https://ru.pinterest.com/victorandmar...
Me on Soundcound:
https://ru.pinterest.com/victorandmar...
....................................................................

....................................................................
Русский

Я спросил у ясеня: 'Где моя любимая?'
Ясень не ответил мне, качая головой.
Я спросил у тополя: 'Где моя любимая?'
Тополь забросал меня осеннею листвой.
Я спросил у осени: 'Где моя любимая?'
Осень мне ответила проливным дождём.
У дождя я спрашивал: 'Где моя любимая?'
Долго дождик слёзы лил за моим окном.
Я спросил у месяца: 'Где моя любимая?'
Месяц скрылся в облаке, не ответив мне.
Я спросил у облака: 'Где моя любимая?'
Облако расстаяло в небесной тишине.
'Друг ты мой единственный, где моя любимая.
Ты скажи где скрылася. Знаешь, где она?'
Друг ответил преданно, друг ответил искренне:
…“Была тебе любимая, была тебе любимая, была тебе любимая, …“A стала мне жена”…
....................................................................
Вьетнамский

Tôi hỏi cây Tần bì:" Người yêu tôi đang ở nơi đâu"
Cây bần bì chẳng đáp lời tôi , chỉ khẻ lắc đầu .
Tôi hỏi cây dương :" Người tôi yêu đang ở nơi đâu"
Cây dương chỉ ném về tôi những chiếc lá mùa thu .
Tôi lại hỏi mùa thu :"Người yêu tôi đang ở nơi đâu?"
Mùa thu đáp lại tôi bằng những cơn mưa tầm tã.
Tôi lại hỏi mưa rằng :"Người yêu tôi đang ở nơi đâu?"
Mưa khóc, nước mắt lăn dài lâu thật lâu ngoài khung cửa sổ .
Tôi hỏi rằng vầng trăng khuyết :" Người tôi yêu đang ở nơi đâu ?"
Trăng khuyết giấu mình sau đám mây , chẳng chịu cho tôi một câu trả lời .
Tôi lại hỏi mây :" Người tôi yêu đang ở nơi đâu?"
Nhưng mây chỉ tan biến vào giữa bầu trời xanh .
Hỡi người bạn duy nhất của tôi , người tôi yêu đang ở nơi nào?
Hãy nói tôi hay, nàng đang náu mình nơi đâu, cậu có biết nàng đang ở chốn nào?
Người bạn trung thành của tôi trả lời
Người bạn thật thà của tôi trả lời
Rằng :" cậu đã có nàng ở bên "
"Cậu đã từng có nàng ở bên "
"Cậu đã từng có nàng ở bên "
"Nhưng giờ đây nàng đã trở thành người bên tôi trọn đời"......
....................................................................
Английский
by Olina Novikova

I asked the Ash-tree: “Where is my beloved?”
The Ash-tree didn’t answer me, shaking its head
So I asked the Poplar: “Where is my beloved?”
The Poplar only covered me with its autumn leaves
So I asked the autumn: “Where is my beloved?”
Autumn only answered me with the pouring rain
So I ask the rain: “Where is my beloved”?
For a long rain has been pouring its tears outside my window.
So I asked the crescent moon: “Where is my beloved?”
The crescent moon hide underneath a cloud, didn’t answer me
So I asked the cloud: “Where is my beloved?”
But the cloud only melted in the blue skies
My only friend I’m asking you, where is my beloved?
Tell me where she’s hiding; do you know where she is?
My loyal friend answered me, so honestly he answered me-
She was your beloved, once was your beloved
She was your beloved, …But became my wife…
....................................................................
NOTE:
➤ No copyright infringement intended. Video will be removed if requested by the copyright owner.
*( Không có ý xâm phạm bản quyền. Video sẽ được gỡ bỏ nếu được yêu cầu của chủ sở hữu quyền tác giả. )
➤ For any copyright issues please email us at victorandyumi@gmail.com
*( Đối với bất kỳ vấn đề bản quyền xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tại victorandyumi@gmail.com.)
....................................................................
Chúc các bạn nghe nhạc thật vui nhé ;)
Đừng quên "Like" + " Share" and "Subscribe" nhé các bạn.
Cảm ơn các bạn rất nhiều :'))
Love u so much
Я люблю вас
0     0     3,311
Top