Bài ca người lính - Баллада о солдате - Эдуард Хиль

Phim này những người từng trải qua cuộc chiến của người lính xem mãi không bao giờ chán. Đơn giản vì nó lên án chiến tranh theo một cách thức độc đáo, không cần lời lẽ đao to búa lớn mà vẫn đầy sức thuyết phục! Cảm ơn diễn đàn và người đã đóng góp giới thiệu phim này!

Details

28 Tháng năm 2015 lúc 16:21
Đăng bởi vinhtq
Студийная запись. Музыка - В. Соловьёв-Седой, слова - М. Матусовский.
Полем, вдоль берега крутого, мимо хат
В серой шинели рядового шёл солдат.
Шёл солдат, преград не зная,
Шёл солдат, друзей теряя,
Часто бывало, шёл без привала,
Шёл вперед солдат.

Шёл он ночами грозовыми, в дождь и град,
Песню с друзьями фронтовыми пел солдат.
Пел солдат, глотая слёзы,
Пел про русские берёзы,
Про карие очи, про дом свой отчий
Пел в пути солдат.

Словно прирос к плечу солдата автомат,
Всюду врагов своих заклятых бил солдат.
Бил солдат их под Смоленском,
Бил солдат в посёлке энском,
Глаз не смыкая, пуль не считая,
Бил врагов солдат.

Полем, вдоль берега крутого, мимо хат
В серой шинели рядового шёл солдат.
Шёл солдат-слуга Отчизны,
Шёл солдат во имя жизни,
Землю спасая, смерть презирая,
Шёл вперёд солдат.
1     0     2,066
Top