Ngữ pháp tiếng Nga

Thảo luận về ngữ pháp tiếng Nga, cơ bản và nâng cao.

Động từ dùng với các cách

Cùng thảo luận về động từ tiếng Nga đi kèm với các cách nào các bạn ơi !
Chủ đề
7
Bài viết
20
Chủ đề
7
Bài viết
20

Thời gian trong tiếng nga

Các bạn có thể cùng thảo luận về cách diễn đạt thời gian trong tiếng Nga tại mục này.
Chủ đề
9
Bài viết
43
Chủ đề
9
Bài viết
43

Từ điển động từ tiếng Nga

Nơi sưu tầm các động từ tiếng Nga
Chủ đề
45
Bài viết
260
Chủ đề
45
Bài viết
260
Top