Dịch thuật

Các vấn đề chung

Các vấn đề chung về dịch thuật tiếng Nga
Chủ đề
9
Bài viết
33
Chủ đề
9
Bài viết
33

Dịch Nga-Anh

Thảo luận các vẫn đề liên quan đến dịch thuật tiếng Nga sang tiếng Anh.
Chủ đề
4
Bài viết
11
Chủ đề
4
Bài viết
11

Dịch Nga-Việt

Chia sẻ, hỏi đáp về tiếng Nga chuyên ngành và dịch Nga-Việt
Chủ đề
50
Bài viết
562
Chủ đề
50
Bài viết
562

Dịch Việt-Nga

Chia sẻ, hỏi đáp về tiếng Nga chuyên ngành và dịch Việt - Nga
Chủ đề
29
Bài viết
332
Chủ đề
29
Bài viết
332

Thuật ngữ chuyên ngành

Thảo luận các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Nga
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Dịch Anh-Nga

Thảo luận, chia sẻ các vấn đề liên quan đến dịch tiếng Anh sang tiếng Nga
Chủ đề
59
Bài viết
80
Chủ đề
59
Bài viết
80
Top