Bài học Звать hay Называть ?

Nguyễn Hương Nụ

Thành viên thân thiết
Наш Друг
 

СВЕЛАНА

Thành viên thường
Có chỗ nào sai nhờ chị sửa lại giúp em.
1: Меня зовут Александр, это полное имя, но вы можете называете меня просто Саша.
2: Я всех весгда называю только по имени и отчесву.
3: Как называли твою сестру?
4: Он может отвевить на любой вопрос. Недаром его зовут энциклопедией.
5: Мать называет свою младшую дочь разными ласкательными именами.
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Có chỗ nào sai nhờ chị sửa lại giúp em.
1: Меня зовут Александр, это полное имя, но вы можете называете меня просто Саша.
2: Я всех весгда называю только по имени и отчесву.
3: Как называли твою сестру?
4: Он может отвевить на любой вопрос. Недаром его зовут энциклопедией.
5: Мать называет свою младшую дочь разными ласкательными именами.
1. ... вы можете называть меня просто Саша. (мочь + инф.)
3. Как зовут твою сестру? (khi hoàn toàn không biết tên cô gái), còn Как называют/называешь твою сестру? (khi biết tên cô gái đó, nhưng tò mò cách xưng hô với cô ấy của những người xung quanh khi nói chuyện)
4. Недаром его называют энциклопедией. (звать không dùng để nói tên đồ vật)
* звать chỉ dành cho tên người, còn называть dành cho cả người và vật.
 
Top