Bài học ЗДРАВСТВУЙТЕ - Những câu nói tiếng Nga thông dụng

Anh Anh

Thành viên thân thiết
Наш Друг


Mẩu chuyện nhỏ
Звонок по объявлению:Có tiếng chuông điện thoại:
-Алло, здравствуйте, это Ремонт Ноутбуков?-A lô, Xin chào, có phải Sửa Láp đó không?
-Да, здравствуйте.-Vâng, xin chào.
-Не могли бы вы сказать свое отчество?- Anh có thể cho tôi biết phụ danh của mình được không?
-Простите, не понял...-Xin lỗi, tôi không hiểu....
-Что ж непонятного? Я подумал, что с таким необычным именем и фамилией как у вас, отчество тоже должно быть соответствующим... Решил узнать-Có gì đâu mà không hiểu? Tôi thấy rằng với Tên (Lap) và Họ (Sửa) bất thường như của anh, thì phụ danh cũng phải bất thường không kém...Và tôi quyết định tìm hiểu
[TBODY] [/TBODY]
ЗДРАВСТВУЙ(ТЕ)! Đây là cách chào hỏi thường gập nhất trong tiếng Nga, trên cơ bản cách này cỏ thể dùng trong mọi trường hợp, với bất kỳ ai.
Ví dụ 1:
- Здравствуй дорогая, Вера!
- Здравствуй, Петя! Ты идёшь на работу?
Ví dụ 2:
- Здравствуйте, Борис Максимович!
- Здравствуйте, ребята! проходите садитесь.
Lưu ý: Здравствуйте! là cách chào hỏi biểu thị ý nghĩa tôn trọng, hoặc biểu thị “chào các bạn/chào mọi người.
Здравствуй! thường là cách chào hỏi của người lớn tuổi đối với người ít tuổi hơn hoặc giữa những người bằng tuổi hay quan hệ thân mật, Vỉ dụ như anh em, chị em, bạn học.v.v...
 
Chỉnh sửa cuối:
Top