Bài học Ý nghĩa của thể động từ trong thức mệnh lệnh

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор


Bảng biến đổi động từ sang dạng thức mệnh lệnh: xem tại đây
Bài tập thực hành:
1. — Наталья Васильевна, можно я сам подарю подарки соседям?
—… (Дарить / подарить), если хочешь.

2. Быстро… (собираться / собраться), из-за тебя я уже опаздываю на работу, мне надо немедленно выезжать.

3. … (Вешать / повесить) на ёлку красную звезду, она красивее, чем синяя.

4. Ты идёшь на почту?… (Отправлять / отправить) мои письма, пожалуйста.

5. Почему ты замолчал?… (Рассказывать / рассказать)свою историю, мы все с удовольствием слушали её начало.

6. Наши деды многое сделали для победы во второй мировой войне, мы никогда незабываем об этом. И вы, наши дети … (вспоминать / вспомнить) об этом как можно чаще.

7. Завтра концерт, так что, дорогие юные оркестранты, сегодня… (играть / сыграть) на своих музыкальных инструментах не менее двух часов.

8. … (Приносить / принести) свою одежду в нашу химчистку, и мы за полчаса сделаем ваши вещи чистыми.
 

Tuấn Robi

Thành viên thường
1. — Наталья Васильевна, можно я сам подарю подарки соседям?
- Подари, если хочешь.

2. Быстро собирайте, из-за тебя я уже опаздываю на работу, мне надо немедленно выезжать.

3. Повесь на ёлку красную звезду, она красивее, чем синяя.

4. Ты идёшь на почту?Отправи мои письма, пожалуйста.

5. Почему ты замолчал? Расскажи свою историю, мы все с удовольствием слушали её начало.

6. Наши деды многое сделали для победы во второй мировой войне, мы никогда незабываем об этом. И вы, наши дети вспоминайте об этом как можно чаще.

7. Завтра концерт, так что, дорогие юные оркестранты, сегодня сыграйте на своих музыкальных инструментах не менее двух часов.

8.Приносите свою одежду в нашу химчистку, и мы за полчаса сделаем ваши вещи чистыми.
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Em xem lại câu 1, 5 và 7 nhé.
Câu 4 xem lại cách biến đổi thức mệnh lệnh của động từ отправить.

Các câu còn lại đều đúng cả.
P/S: Nếu em có thể giải thích được vì sao em chọn phương án đó trong trường hợp đó thì lần sau em sẽ ko bao giờ nhầm lẫn.
 

Tuấn Robi

Thành viên thường
Em xem lại câu 1, 5 và 7 nhé.
Câu 4 xem lại cách biến đổi thức mệnh lệnh của động từ отправить.

Các câu còn lại đều đúng cả.
P/S: Nếu em có thể giải thích được vì sao em chọn phương án đó trong trường hợp đó thì lần sau em sẽ ko bao giờ nhầm lẫn.
я сыграйте
cau so 4. Отправь
em chi hieu HCB - la the chua hoan` thanh` ( la` nhung hanh` dong con` tiep dien trong tuong lai )
CB - la` the hoan` thanh` ( la` nhung hanh dong chi 1 lan hoac da xong )
`P/s : em hoc tieng nga truc tiep ng Nga nen giai thich = tieng viet kho' lam a :))
Chi co' the giai thich' cho em hieu hon dc ko a
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Ý nghĩa của thể đôngj từ năm ngay trong bảng trên bài tập, em có thể so sánh đối chiếu được.
Ví dụ câu 1:
- Em có thể tự tặng quà cho hàng xóm được không?
- Hãy cứ tặng gì mà em muốn. - cho phép thực hiện hành động, nên sử dụng động từ дарить.

5. Sao bạn lại im lặng? hãy kể tiếp câu chuyện đi, đoạn đầu đang nghe hay mà. - yêu cầu tiếp tục hành động, nên sử dụng рассказывать.
 
Top