Hỏi Xác định cách dùng của глагол ЖДАТЬ

Linh2311

Thành viên thường
Когда использовать глаглол ждать ( кого/ что В.П) и когда использовать глагол ждать ( кого/чего Р.П).
Большое спасибо!
 
Top