Bài hát Встань за Веру, Русская Земля! - Đất Nga, hãy đứng lên vì niềm tin!

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
ВСТАНЬ ЗА ВЕРУ РУССКАЯ ЗЕМЛЯ – ĐẤT NGA, HÃY ĐỨNG LÊN VÌ NIỀM TIN
Nhạc V.I. Agapkin - words by Andrej Mingalyov (1990s)

Много песен мы в сердце сложили,
Воспевая родные края.
Беззаветно тебя мы любили,
Святорусская наша земля.

Bao bài ca ta đã viết trong trái tim mình
Cùng hát vang vì tổ quốc thân yêu.
Chúng con yêu Người với tình yêu bao la
Hỡi nước Nga thiêng liêng Tổ quốc ta.

Высоко ты главу поднимала -
Словно солнце твой лик воссиял.
Но ты жертвою подлости стала
Тех, кто предал тебя и продал!

Kìa Người hỡi ngẩng cao mái đầu-
Ánh hào quang của Người tỏa sáng tựa mặt trời.
Người là nạn nhân sự đểu giả, đê hèn
Của những kẻ bán rẻ và phản bội Tổ quốc!

И снова в поход!
Труба нас зовет!
Мы вновь встанем в строй
И все пойдем в священный бой.

Và giờ đây ta lại lên đường!
Kìa tiếng kèn trận đang thúc gọi!
Chúng ta lại xung vào đội ngũ
Tất cả tiến lên vì cuộc chiến thánh thần.

Встань за Веру, Русская Земля!
Ждет победы России святыня.
Отзовись, православная рать!
Где Илья твой и где твой Добрыня?
Сыновей кличет Родина-мать.

Hãy đứng lên vì Niềm tin, Đất nước Nga!
Nơi đất thánh Nga đang chờ chiến thắng.
Hãy hiệu triệu quân đội chính thống!
Ilya và Dobrưnia của Người đang ở chốn nào?
Mẹ Tổ quốc đang kêu gọi những người con.

Все мы - дети великой Державы,
Все мы помним заветы отцов
Ради Знамени, Чести и Славы
Не жалей ни себя, ни врагов.

Chúng ta là những người con của Cường quốc
Hãy cùng nhau nhớ lời dạy của cha ông
Vì Màu cờ, Danh dự và Vinh quang
Không tiếc thương cả bản thân và kẻ thù.

Встань, Россия, из рабского плена,
Дух победы зовет: в бой, пора!
Подними боевые знамена
Ради Правды, Красы и Добра!

Nước Nga, hãy đứng lên từ thân nô lệ,
Tinh thần chiến thắng đang vẫy gọi: đã đến giờ xung trận!
Hãy giương cao lá cờ chiến đấu
Vì Chân lý, Vinh quang và Nhân hậu!

Встань за Веру, Русская Земля!
Hãy đứng lên vì Niềm tin, Đất nước Nga!
 
Top