Sưu tầm Vlog số 13:Thăm nhà của đại văn hào A.S. Pushkin và hệ thống metro Moskva

russiavietnamTV

Thành viên thường
[Cuộc Sống Nước Nga]
Vlog số 13:Thăm nhà của văn hào Aleksandr Sergeyevich Pushkin và hệ thống metro của Moskva

Facebook của tôi :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.facebook.com/bocongmoscow
-----------------------------------------------------------------------------------------
fan page Russia- Việt nam _TV :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.facebook.com/russiavietnam888/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Duet Musette của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100250
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/
 
Top