Viết lại câu

Alicia Hoàng

Thành viên thường
Thay thế từ (tập hợp từ )bằng cách nói tương đương
1.Не _купи в подарок дорогую вещь,когда ещё не зарабатываешь денег !
2.вчера я тратил много денег на книги .
 

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
1. Câu này sai ngay từ đề bài: “Đừng mua” trong tiếng Nga không thể là “не купи”, mà phải là “не покупай”.

  • Giải thích: Trong mệnh lệnh thức khi yêu cầu ai đó làm việc gì đó thì động từ thường phải ở thể hoàn thành (nhưng đôi khi cũng có thể ở thể chưa hoàn thành nếu mức độ yêu cầu không cao), nhưng khi yêu cầu ai đó KHÔNG làm việc gì đó thì động từ nhất thiết phải ở thể chưa hoàn thành. Ví dụ: “Đọc đi!” = “Читай!”, Hãy đọc đi!” (mức yêu cầu cao hơn) = “Прочитай!”, nhưng “Đừng đọc!” thì nhất thiết phải là “Не читай!”.
  • Câu trên có thể viết lại như sau:” Если ещё не зарабатываешь денег, то не покупай в подарок дорогую вещь”.
  • 2. Вчера я купил книги на большую сумму денег.
 

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
À, lại vẫn là Vania đấy à? Về với “Thanh niên xa mẹ” của mình đi, mù tịt tiếng Nga nhưng cứ thích vào các diễn đàn tiếng Nga viết nhăng cuội để xả rác chứ có được tích sự gì đâu.
 

Kẻ Bất Tài

Thành viên thường
Quên hết lý thuyết tiếng Nga mất rồi. Thế mà hôm qua vẫn nói được vài câu với người Nga. May mà họ vẫn hiểu.
À, lại vẫn là Vania đấy à? Về với “Thanh niên xa mẹ” của mình đi, mù tịt tiếng Nga nhưng cứ thích vào các diễn đàn tiếng Nga viết nhăng cuội để xả rác chứ có được tích sự gì đâu.
 
Top