Dân ca УРАЛЬСКАЯ РЯБИНУШКА - Cây thùy dương

vinhtq

Quản lý chung
Помощник


Nữ hoàng dân ca Nga ЛЮДМИЛАЗЫКИНА
УРАЛЬСКАЯ РЯБИНУШКА- CÂY THÙY DƯƠNG “ЛЮДМИЛА ЗЫКИНА”
Автор текста: Пилипенко М., композитор: Родыгин Е.
Вечер тихой песнею над рекой плывет,
Дальними зарницами светится завод,
Где-то поезд катится точками огня,
Где-то под рябинушкой парни ждут меня.

Ой, рябина кудрявая, белые цветы,
Ой, рябина, рябинушка, что взгрустнула ты.

Лишь гудки певучие смолкнут над водой,
Я иду к рябинушке тропкою крутой.
Треплет под кудрявою ветер без конца
Справа кудри токаря, слева - кузнеца.

Ой, рябина кудрявая, белые цветы,
Ой, рябина, рябинушка, что взгрустнула ты.

Днём в цеху короткие встречи горячи,
А сойдемся вечером - сядем и молчим.
Смотрят звёзды летние молча на парней,
И не скажут ясные, кто из них милей.

Ой, рябина кудрявая, белые цветы,
Ой, рябина, рябинушка, что взгрустнула ты.

Кто из них желаннее, руку сжать кому,
Сердцем растревоженным так и не пойму.
Оба парня смелые, оба хороши,
Милая рябинушка, сердцу подскажи.

Ой, рябина, рябинушка, оба хороши
Ой, рябина, рябинушка, сердцу подскажи.


УРАЛЬСКАЯ РЯБИНУШКА- CÂY THÙY DƯƠNG
Chiều dần buông màu tím
Vẳng bên sông lời hát êm đềm
Hoà với tiếng đàn đêm
Trập trùng bay về xa phía chân trời
Cất tiếng hát bước chân đi
Cùng ngồi bên hàng thuỳ dương mờ in bóng
Nhìn bầu trời sao lấp lánh
Nói với nhau lời nói tâm tình

Nhìn mấy cánh hoa trắng rơi
Lòng ngập ngừng nghe trái tim bồi hồi
Này cành thùy dương yêu mến
Biết chăng em vì cớ sao buồn.

Này cành thùy dương yêu mến
Biết chăng em vì cớ sao buồn.


Nguon: minhhankiev
 
Top