Tài liệu "Твоя Россия" - Sách lịch sử Nga qua hình ảnh dành cho tiểu học

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
vinhtq đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

Учебник-хрестоматия "Твоя Россия" - Sách giáo khoa lịch sử Nga cho học sinh tiểu học, ngắn gọn, dễ hiểu kèm tranh minh họa

Sách giáo khoa lịch sử - "Nước Nga của bạn" giới thiệu trẻ em đến với thế giới của lịch sử, tự nhiên Nga. Tài liệu có tham khảo các biên niên sử, tài liệu lịch sử, các công trình của Nikolai Karamzin, V. Kliuchevskoi, Pushkin, cũng như các tác giả đương đại.
View attachment 1378 View attachment 1379
Учебник-хрестоматия "Твоя Россия" вводит детей в мир родной истории. Для этого используются фрагменты летописей, исторических документов, произведений Н. Карамзина, В. Ключевского, А....

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 
Top