Từ điển Từ điển từ đồng nghĩa tiếng Nga

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Hồng Nhung đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

Từ điển từ đồng nghĩa tiếng Nga - Cuốn từ điển đồng nghĩa chứa 11 000 nhóm từ đồng nghĩa

Cuốn từ điển này chứa 11 nghìn nhóm từ, cụm từ đồng nghĩa.
Gợi ý cho người đọc cách tránh mắc lỗi lặp từ trong diễn đạt, cũng như biết cách chọn và thay thế bằng các từ khác có ý nghĩa tương đương phù hợp với văn phong và hoàn cảnh giao tiếp.
Từ điển này phục vụ các đối tượng nhà văn, nhà báo, phiên dịch, biên soạn, cũng như những ai có mong muốn làm giàu vốn từ tiếng Nga của mình.

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 
Top