Triều Romanov (Романовы)

Cynir

Vania 3N
Модератор
Сотрудник
Triều đại Romanov (Романовы) khởi sự năm 1613 và kết thúc năm 1917. Đây là giai đoạn chứng kiến nước Nga chuyển hóa dữ dội của từ một bá quốc trung bình ở rìa hai đại châu để trở nên liệt cường thế giới. Người Nga cũng bước đầu kiến tạo bản sắc trên cơ sở vận động Âu hóa liên tục và thậm chí đã tuyên bố là trung tâm Đông Phương Chính Thống Hội mới thay Byzantium. Chủ đề này giúp bạn củng cố kiến thức về một phần trọng yếu trong tiến trình hình thành nước Nga hiện đại.​

 

Cynir

Vania 3N
Модератор
Сотрудник
NẾP SỐNG QUÝ TỘC NGA THẾ KỈ XVIII
Bổ Trợ Lịch Sử Lớp Đệ Bát

Thế kỉ XVIII thường được hậu thế tôn tụng là kỉ nguyên huy hoàng của nước Nga, bắt đầu từ những nỗ lực cải tổ của sa hoàng Pyotr Đệ Nhất theo hướng Âu hóa và tạm được coi là kết thúc khi nữ hoàng Yekaterina Đệ Nhị hoăng. Trào lưu lấy Tây Âu làm trung tâm đã tạo ra hàng tinh anh quần cư ở Vành Vàng với tác phong sinh hoạt hoàn toàn khác biệt bình dân và cả giới quý nhân cũ. Tân kinh Sankt-Peterburg tuy quy mô nhỏ nhưng dẫn đầu toàn đế quốc về phát triển bách nghệ cũng như văn hóa, trong khi Moskva bị hạ xuống đệ nhị đô và sa lầy hủ bại.​ 
Top