Đề thi Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному (II сертификационый уровень)

Su khoi

Thành viên thường
Su khoi đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному (II сертификационый уровень) - đây là cuốn sách có các dạng bài tập ngữ pháp khá hay, bộ sách này gồm 3 cuốn, đây là tập II

Chúc mọi người có những trải nghiệm thú vị

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 
Top