Tài liệu Tính động từ tiếng Nga - Причастие

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Những trang sách này hiện mình đang học về tính động từ (rút gọn) chủ động, bị động, quá khứ và hiện tại.
Nếu mọi người cần mình sẽ scan lại phần bài tập :)
Nguồn: Sách Первые Шаги 3-я часть - I


Tải về :
 
Top