Bài học Tiếng Nga hội thoại chủ đề bài 4: Phỏng vấn lấy thẻ cư trú Nga

Hoàng.Dazzle

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Học Tiếng Nga qua hội thoại theo chủ đề:
Chủ đề hót nhé: Phỏng vấn để lấy thẻ cứ trú tại Nga
(Bài làm theo yêu cầu của các bạn đang sống tại Nga cần đi phỏng vấn xin thẻ cư trú).
* yêu cầu: Nghe bài nhiều lần, sau đó cố gắng nói theo. Mỗi ngày nói khoảng từ 20 lần trở lên. Bảo đảm sau nửa tháng nói nhanh như cuội luôn.
 
Top