Bài học Tiếng Nga hội thoại chủ đề bài 1: Trong tiệm cắt tóc.

Hoàng.Dazzle

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Thêm một course học Tiếng Nga giao tiếp thông qua các đoạn đối thoại. Hôm nay mới là bài số 01.
Lời nói giao tiếp trong các đoạn đối thoại khác với văn viết bởi lẽ ẩn nhiều ý, và chỉ hiểu được khi ta ở trực tiếp trong ngữ cảnh lời nói. Vì vậy, học giao tiếp qua các đoạn đối thoại là một phương pháp rất hiệu quả để nâng cao kỹ năng nói và hiểu lời nói giao tiếp. Hôm nay mời các bạn trải nghiệm bài học đầu tiên: Trong tiệm cắt tóc.
 
Top